ગુજરાત પરથી ટળ્યું 'મહા' વાવાઝોડાનું સંકટ પણ... ॥ Sandesh News TV

Sandesh News

Sandesh News

240 ह वेळा पाहिला281

  #CoronaVirus #LiveTV #Lockdown
  #SandeshNewsTV #TopHeadlines #SuperFastNews
  તમારી આસપાસ પળેપળે અનેક ઘટનાઓ બનતી હોય છે ત્યારે ગુજરાત અને દેશ-વિદેશની મહત્વપૂર્ણ ખબરો સૌથી પહેલા સૌથી ઝડપી જાણવા માટે જુઓ સંદેશ ન્યૂઝ.
  Follow us on:
  Website -sandesh.com/
  Facebook : sandeshnewsp...
  Twitter : sandeshnews
  Instagram sandeshnews
  Sharechat : sharechat.com/sandeshnews
  Playstore : goo.gl/2JaxRF
  Subscribe More News & Updates: goo.gl/xLdoY8
  SandeshWeb : www.sandesh.com
  SandeshTV : www.sandeshnews.tv
  Sandesh is a News Media company with its presence in the Television and Digital Media in Gujarati Language. Sandesh is Gujarat's largest media house, for past 90 years is committed to empower 6.5 crore Gujarati's with the Information, Knowledge and Analysis. Subscribe Sandesh News You Tube Channel to Watch Live News TV from anywhere, anytime. Here you can watch all latest, top and breaking news from Gujarat, India, World, Sports, Technology, Entertainment, Astrology, Bhakti in Gujarati Language.

  रोजी प्रकाशित केले 7 महिन्यांपूर्वी

  टिप्पण्या